Informació legal

En compliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de l’informació i de comerç electrònic, l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA l’informa de que és el titular de les website http://amicsdesantanioldaguja.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA informa de les següents dades.
El titular d’aquesta pàgina web és l’ ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA, amb CIF G55090088 i domicili social a la Rectoria de Sant Aniol d’Aguja S/N 17855 Montagut. També es pot contactar amb l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA mitjançant el formulari de contactar d’aquesta web.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des la navegació per les pàgines de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’extendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis creats per l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA per accedir a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut omplint els esmentats formularis.

L’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, puguin derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través dels seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Veure la política de cookies per més informació.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat anomenat CORREU sota la responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA informa de la possibilitat d’exercir el dret de accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça Rectoria de Sant Aniol d’Aguja sn, 17855 MONTAGUT I OIX o mitjançant el formulari contactar d’aquesta web.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com cessionària, a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de d’OLOT.